Valikko

Perusopetus

Perusopetuksen lukuvuoden 2016 - 2017 työ- ja loma-ajat: (xls tiedosto)

syyslukukausi: 11.08.2016 - 22.12.2016 (89 työpäivää)
kevätlukukausi: 04.01.2017 - 03.06.2017 (98 työpäivää)

syysloma:  24.10.2016 - 30.10.2016 (viikko 43)
vapaapäivä ma 5.12.2016
vapaapäivä ti 6.12.2016 (itsenäisyyspäivä)
joululoma:  23.12.2016 - 03.01.2017

vapaapäivä pe 6.1.2017 (loppiainen)
talviloma:  06.03.2017 - 12.03.2017 (viikko 10)
pääsiäisloma: 14.04.2017 - 14.04.2017
vapaapäivä: ma 01.05.2017 (vappu)
vapaapäivä: to 25.05.2017 (helatorstai)
vapaapäivä: pe 26.5.2017

 

Perusopetuksen lukuvuoden 2017 - 2018 työ- ja loma-ajat: (xls tiedosto)

syyslukukausi: 10.08.2017 - 22.12.2017 (91 työpäivää)
kevätlukukausi: 08.01.2018 - 02.06.2018 (97 työpäivää)

syysloma:  16.10.2017 - 22.10.2017 (viikko 42) 
vapaapäivä ke 6.12.2017 (itsenäisyyspäivä)
joululoma:  23.12.2017 - 07.01.2018

talviloma:  05.03.2018 - 11.03.2018 (viikko 10)
pääsiäisloma: 30.03.2018 - 02.04.2017
vapaapäivä: ti 01.05.2018 (vappu)
vapaapäivä: to 10.05.2018 (helatorstai)

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Koulukuljetukset

Koulukuljetuksen järjestämiseen liittyvät periaatteet

Nämä koulukuljetusperiaatteet koskevat  esiopetuksen ja perusopetuksen
lakisääteisiä ja harkinnanvaraisia kuljetuksia.
Koulukuljetusasioita normittavat perusopetuslaki 6 §, perusopetuslaki 32 §.

Sivistyslautakunnan § 22/14.3.2011 tekemät päätökset koululaiskuljetuksista.

1) Esiopetuksen ja 1.-2. luokkan oppilaat kuljetetaan, jos koulumatka on lyhintä
    käyttökelpoista reittiä pitkin yli 3 km. Poikkeuksena kunnallisessa päivähoidossa
    olevat esiopetuksen oppilaat, joille järjestetään koulukuljetus päivähoitopaikan ja
    koulun välillä.
2) 3.-6.  -luokkien oppilaat kuljetetaan, jos koulumatka on lyhintä
    käyttökelpoista reittiä pitkin yli 4 km.
3) 7.-9. luokkien oppilaat kuljetetaan, jos koulumatka on lyhintä
    käyttökelpoista reittiä pitkin yli 5 km.  
4) Taksikuljetusta ei järjestetä ovelta-ovelle -kuljetuksina, vaan
    oppilaat kerääntyvät pysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa
    käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. (Kodin ja taksipysäkin
    välille ei pääsääntöisesti järjestetä kuljetuksia, jos matka on lyhyempi
    kuin mitä on kohdissa 1-3 aiemmin määritelty).
5) Vieraassa kunnassa tai vieraassa koulupiirissä koulua käyvien koulukuljetuksia
    ei järjestetä eikä korvata lukuun ottamatta tapauksia, joissa sivistyslautakunta
    on päättänyt vieraassa koulupiirissä tapahtuvasta koulunkäynnistä.
6) Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen, jos koulumatka on oppilaalle
    liian vaikea, vaarallinen tai rasittava esimerkiksi terveydellisten esteiden tai
    henkilökohtaisen kehitystason vuoksi. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan
    vaikeuden, vaarallisuuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina
    asiantuntijan lausuntoa.
7) Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan osallistuville lapsille ei järjestetä
    erilliskuljetuksia, vaan heidät kuljetetaan koulukuljetusten yhteydessä,
    mikäli kohta 1-2 täyttyvät.


Näin kuljetukset saadaan sujumaan miellyttävästi:
• Oppilaat ovat aikataulun mukaan odottamassa sovitussa, turvallisessa paikassa
• Autoa odotetaan tien liittymässä, tien reunassa tai pysäkillä
• Autoon mennään ryntäämättä vasta, kun auto on pysähtynyt
• Reppu otetaan pois selästä ja pidetään jaloissa, sylissä tai tavaratilassa
• Turvavyöt kiinnitetään välittömästi ja niitä käytetään koko kuljetuksen ajan
• Kuljetuksen ajan istutaan samalla paikalla
• Oppilaat eivät riehu ja melua kuljetusautossa eivätkä turmele kulkuneuvoa
• Kuljettajaa ja muita matkustajia ei häiritä
• Autosta poistutaan rauhallisesti ja otetaan mukaan reppu sekä vaatteet (mm. käsineet, lakit)
  oppilas odottaa auton poistumisen ja varmistaa, että tie on vapaa turvallista ylittämistä varten

 

Hyrynsalmen kunnan koulut pedanet

Hyrynsalmen yhtenäiskoulu | Moisiovaaran koulu

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1

89400 Hyrynsalmi

kunta(a)hyrynsalmi.fi

Kunnan keskus/neuvonta
Puh. 08-615 5481
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)hyrynsalmi.fi

Kirjaudu sisään