Valikko

Vireillä olevat kaavat

Kuulutus Vireille tulosta, Ukkohallan ja Saunamaan asemakaavojen osittainen muutos ja laajennus sekä Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen
Kuulutus Illevaaran tuulivoimahankkeen vireilletulosta 5.1.2016
Kuulutus vireilletulosta 21.4.2015 Tervajärvien ranta-asemakaava ja Roukajärven ranta-asemakaava
Kuulutus vireilletulosta 4.4.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos, Iston koulun alue
Kuulutus vireilletulosta 8.4.2014 Prokon Lumivaara - tuulipuiston osayleiskaava
Kuulutus 21.11.2013 Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1

89400 Hyrynsalmi

kunta(a)hyrynsalmi.fi

Kunnan keskus/neuvonta
Puh. 08-615 5481
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)hyrynsalmi.fi

Kirjaudu sisään