Valikko

b varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.8.2020

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa.

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

TULORAJAT JA MAKSUPROSENTIT

Perheen henkilömäärä

Tuloraja 1.8.2018 euroa/kk

Maksuprosentti 1.8.2018

Tuloraja 1.8.2020 euroa/kk

Maksuprosentti 1.8.2020

              2

             2 102

             10,7 %

            2 136

             10,7 %

              3

             2 713

             10,7 %

            2 756

             10,7 %

              4

             3 080

             10,7 %

            3 129

             10,7 %

              5

            3 447

             10,7 %

            3 502

             10,7 %

              6

             3 813

             10,7 %

            3 874

             10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020 lähtien).

ENIMMÄISMAKSUT

 

Nykyinen maksu euroina

Uusi maksu euroina 1.8.2020 alkaen

Enimmäismaksu

289

288

Toisen lapsen enimmäismaksu

145

144

Pienin perittävä lapsikohtainen maksu

27

27

*Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016)

*Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1115/2019)

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään seuraavan taulukon mukaisesti varattujen tuntien mukaan:

Varattujen tuntien määrä

/kk

    Maksu% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen

hinnasta

0-30h/kk 30%
31-60h/kk 50%
61-84h/kk 60%
85-107h/kk 70%
108-130h/kk 80%
131-150h/kk 90%
yli 151h/kk 100%

 

 

Sitova sopimus varatuista varhaiskasvatuksen tuntimäärästä tehdään vähintään 2 kuukaudeksi kerrallaan.

Jos varattu tuntimäärä ylittyy, peritään maksu seuraavan korkeamman maksuluokan mukaisesti.

 

Päivähoito-oikeus isyysrahakauden aikana

Lapsella, jonka isyysrahakaudesta on kyse, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatusta isyysrahakauden aikana. Oikeus samaan hoitopaikkaan kuitenkin säilyy isyysrahakauden jälkeen. Isyysrahakaudesta on ilmoitettava varhaiskasvatusyksikköön viimeistää 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Varhaiskasvatus on maksutonta siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Perheen muilla lapsilla säilyy oikeus varhaiskasvatukseen isyysrahakauden ajan.

 

Perhekoko ja perheen tulot

Perheen koko lasketaan vanhempien ja muiden huoltajien ja heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärästä.

Perheen tuloja määriteltäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa elävän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Perheen tuloksi lasketaan myös elatustuki.

Perheen tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia kuten kotihoidontukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset.

 

Kuukausimaksua pienentävät poissaolot

  • lapsen sairaus, poissaolo yli 10 pv/kk, maksu puolet kuukausimaksusta
  • lapsen sairaus, poissaolo koko kuukauden, maksua ei peritä
  • muu syy, poissaolo koko kuukauden, maksu puolet kuukausimaksusta
  • jos lapsi on poissa päivähoidosta kesällä (kesä-, heinä- ja elokuussa) koko kalenterikuukauden ja poissaolosta on ilmoitettu viimeistään 15.5. mennessä, maksua ei peritä loma-ajalta.
  • kun hoito alkaa/päättyy kesken kuukauden, maksu tapahtuu varattujen tuntien mukaan.

 

Esimerkki

Perheessä äiti, isä ja 2- ja 6-vuotiaat lapset, perhekoko on neljä. Lapsille varataan hoitoa yli 151h/kk eli kokoaikaisesti.

Perheen bruttotulot ovat 4000 €, josta vähennetään tuloraja 3129 €, näin saadusta luvusta 871 lasketaan 10,7 %, jolloin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu nuoremman lapsen osalta on 93,20 €/kk ja seuraavan lapsen maksun suuruus on 50% nuorimman lapsen maksusta eli 46,60 €/kk.

Jos perhe päättää ostaa lapselleen varhaiskasvatusta 31-60h kuukaudessa, on hinta 50% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Tilapäinen hoito (enintään 5 päivää/kuukausi)

Kun perheellä ei ole säännöllistä hoidon tarvetta, voi perhe käyttää tilapäistä hoitoa enintään 5 päivää kuukaudessa. Maksu tilapäisestä hoidosta on 12e/päivä riippumatta hoitopäivän pituudesta. Maksu on sama jokaisesta perheen lapsesta jotka palvelua käyttävät.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Kirjaudu sisään