Valikko

b hyrynsalmi

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat yleiskaavat

 

Kivivaara - Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava   
  Kaavakartta 
  Kaavaselostus

ElementPower Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava,
  Kaavakartta 
  Kaavaselostus

Prokon Lumivaara tuulipuiston osayleiskaava 
  Kaavakartta 
  Kaavaselostus

 

Ukkohallan osayleiskaava (oikeusvaikutukseton yleiskaava) 

Luvanjärven-Niemelänjärven rantayleiskaava

   sivu 1
   sivu 2

Luvanjärven-Niemelänjärven rantayleiskaavan muutokset
   Kynäkoskien lähiympäristön kaavamuutos
   Luvanjärven-Niemelänjärven rantayleiskaavan muutos

Emäjoen vesistön rantayleiskaava
   Pohjoisosa
   Eteläosa
   Kaavamerkinnät ja -määräykset

Voimassa olevat asemakaavat

Kirkonkylä

Näätäharju
Tornimäki
Kiviö
Kiviön rakennuskaavan muutos
Hyrynsalmen keskustan asemakaavan muutos ja laajennus
Istonniemi
Istonniemen rakennuskaavan muutos
Istonniemi, kortteli 80
Asemanmäki
Asemanmäen asemakaava-alue, Vasara-Aho
Valtatie 5 risteysalueen rakennuskaavan muutos
Tervatörmä
Vonkan leirintäalueen asemakaava


Ukkohalla

Ukkohallan ajantasa-asemakaava

Ukkohallan rakennuskaava
Ukkohallan asemakaavan muutos, kortteli 18
Ukkohallan asemakaavan muutos, Syväjärven pohjoisranta
Ukkohallan aemakaava, Syväjärven koillisosa
Saunamaan asemakaava


Voimassa olevat ranta-asemakaavat

Myllyniemi
Salmijärvi
Törisevä
Nuottimäki
Hietalahti
   sivu 1
   sivu 2
   sivu 3
   sivu 4
   sivu 5
   sivu 6
Kalliojärvi


Hyrynsalmen vanhan saha-alueen rantakaava
   kartta
   kaavamerkinnät ja -määräykset

Hyrynrannan ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen
Kaavakartta

Mikitänjärven ranta-asemakaava
     
Kaavakartta
     Kaavaselostus
 
    Luontoselvitys


Kalliojärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
     Karttaosa 1
     Karttaosa 2

Tervajärvien ranta-asemakaava
     Kaavakartta
     Kaavaselostus

 

Lisätietoja:

Aluearkkitehti      Ulla-Maija Oikarinen     
Puh.     044 710 4630      
Sähköp.      ulla-maija.oikarinen(e)hyrynsalmi.fi

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Kirjaudu sisään